*Igal kinnistul on hinna sees vesi, kanalisatsioon, asfaltkattega tee, kõnnitee, elekter 3x10A, tänavavalgustus.

EHITUSLIK INFO

Elamumaa krunti on lubatud hoonestada ühe põhihoone ja abihoonega, mille asukoht krundil on orienteeruv ning maksimaalne lubatud ehitusalune pind olenevalt krundist on 250-300 m2. Põhihoone võib olla kuni kahekorruseline ja maksimaalse kõrgusega 9m. Abihoone võib olla ühekorruseline maksimaalse kõrgusega 4,5m.

Ehitustingimused:

– ühtset ehitusjoont ei ole ette nähtud, hoonestusviis on lahtine;

– hoone arhitektuur peaks olema modernne, samas energiasäästlik ning sobituma üldise hoonestusstiiliga antud piirkonna elamukvartalis;

– välisviimistlus määratakse konkreetsete ehitusprojektidega, välisvoodriks on soovituslik kasutada puitu, kivi, betooni, metalli, klaasi, värvitud krohvi ja/või nende kombinatsioone;

– katusekalle peab jääma POS 1-11 vahemikku 0-45 kraadi, ja POS 12-21 vahemikku 10-50 kraadi;
– imiteerivate materjalide ja ümarpalkfassadi kasutamine ei ole lubatud.